traducción // translation

Metaludic Baschet Surprise a Florac


    Video de Roseta Marí i Bernabeu

Recentment, membres del Taller d'Escultura Sonora, -Andreu Ubach, Jordi Casadevall, Roseta Marí, Martí Ruids-, van fer un viatge a França, per recollir una màquina original de François Baschet. Convidats per Frederic Bousquet i l'Ensembe Hope a assistir a Florac, finalment i per sorpresa van obrir el concert amb una intervenció amb els minusculòfons après-Baschet, xilo-metalòfons de construcció pròpia, fent variacions sobre els principis dels Kotekans de la música gamelan indonèsia