traducción // translation

1920-2014

La nit del 10 de febrer de 2014, a l'edat de 93 anys, el mestre François Baschet ha emprès el seu darrer viatge.Volem expressar el nostre condol i suport a la família, als amics del taller de Rue Jean de Beauvais de París i de l'Associació SSB de St.Michel sur Orge, i a les amistats que el mestre ha conegut arreu del món.

Des del Taller d'Escultura Sonora de la UB que porta el seu nom, i que ell ha ajudat a crear, en aquests moments tan durs només podem reiterar el nostre agraïment i admiració per la lluminosa generositat i amistat del mestre. Els seus companys i deixebles continuarem treballant per preservar i desenvolupar les seves idees, tal i com ell sempre ha volgut.
Gràcies mestre Baschet.
excerpt from The Transfiguration Of Daily Life documentary film by Eric Marin (2003)

En la noche del 10 de febrero 2014, a la edad de 93 años, el maestro François Baschet ha emprendido su último viaje. Queremos expresar nuestro pésame y apoyo a la familia, a los amigos del taller de Rue Jean de Beauvais de París y de la Asociación SSB de St.Michel sur Orge y a las amistades que el maestro ha conocido en todo el mundo.
 

Desde el Taller de Escultura Sonora de la UB que lleva su nombre, y que él ha ayudado a crear, en estos momentos tan duros sólo podemos reiterar nuestro agradecimiento y admiración por la luminosa generosidad y amistad del maestro. Sus compañeros y discípulos seguiremos trabajando para preservar y desarrollar sus ideas, tal y como él siempre ha querido.
Gracias maestro Baschet.


Dans la nuit du 10 Février 2014 à l'âge de 93 ans, maître François Baschet a entrepris son dernier voyage. Nous exprimons nos condoléances et notre soutien à la famille, les amis d’atelier rue Jean de Beauvais Paris et de l’Association SSB St.Michel-sur​-Orge, et leurs amis connu dans le monde entier.

De l'Atelier de Sculpture Sonore de l'UB qui porte son nom, qu'il a contribué à créer, en ces temps difficiles nous ne pouvons que réitérer nos remerciements et notre admiration pour la générosité et l'amitié lumineux du maître. Ses collègues et disciples continuent à travailler pour préserver et développer leurs idées, comme il l'a toujours voulu.
Merci maître Baschet.

On the night of February 10, 2014, at the age of 93 years,  master François Baschet has undertaken his last trip. We want to express our condolences and support to the family, friends at  Rue Jean de Beauvais workshop in Paris, Association SSB at St.Michel sur Orge, and to all his friends around the world.
 
From the Sound Sculpture Workshop at UB that bears his name, which he helped to create,  in these tough times we can only reiterate our gratitude and admiration for the bright generosity and friendship of the master. His colleagues and disciples continue to work to preserve and develop his ideas, as he always wanted.
Thank you master
Baschet.