traducción // translation

Taller UB

El Taller d’Escultura Sonora Baschet de la Universitat de Barcelona es va crear l’any 2010, amb l’objectiu d'estudiar i difondre els treballs del germans Baschet. Aquest taller está ubicat en el Departament d’Escultura de la Facultat de Belles Arts, i representa una ampliació del Laboratori d'Art Sonor que dirigeix el Dr.Josep Cerdà, en el marc del grup de recerca interdepartamental: Barcelona, Recerca en Art i Creació (BR: :AC) de l’Agaur.Podeu escoltar, veure i legir sobre les activitats del Laboratori a www.artsonor.blogspot.com i a http://twitter.com/artsonor


En el Taller d’Escultura Sonora Baschet es treballen els aspectes teòrics del conjunt d'aportacions i aplicacions acústiques aplicades a les formes escultòriques de François Baschet, i s'està constituïnt un arxiu de tota la documentació original utilitzada, acumulada i generada pel mateix autor, digitalitzada i classificada. Aquest arxiu digital forma part del projecte internacional de catalogació de l'obra completa dels germans Baschet, i es desenvolupa amb els seus històrics col·laboradors internacionals -francesos, alemanys, mexicans, catalans-, paral·lelament a les tasques de remodelació de la pàgina web, traducció dels seus llibres al castellà, etc. Actualment amb aquest material de recerca, es desenvolupa una tesi doctoral.

Així mateix, en aquest taller experimental es desenvolupa un treball constructiu pràctic en la recerca, de formes i materials, a partir dels plantejaments acústics, estètics i socials dels germans Baschet, mantenint un diàleg amb el context de l'art sonor actual. El taller vol oferir activitats de recerca i formatives interdisciplinàries, adreçades a artistes plàstics, músics, pedagogs, estudiants, professionals de l'educació especial i inclusiva, i en general a tothom que estigui interessat en l'articulació art-ciència-societat implícits en els posicionaments dels Baschet. 


L'impuls que suposen totes aquestes activitats amb la xarxa internacional, garanteixen acadèmicament la continuïtat dels principis d'aquests destacats pioners del segle XX. Tot això és possible gràcies al fet que François Baschet resideix actualment a Barcelona, visita setmanalment el Taller d’Escultura Sonora i mostra la seva plena disposició a que el seu llegat es preservi, es difongui i es desenvolupi.