traducción // translation

Metalúdic Baschet Emsembla

Metaludic improvisació al taller febrer 2011 by Martí Ruids

Metalúdic- Inauguració Expo Baschet 1r"lasry-Baschet" theme by Martí Ruids

Metalúdic Baschet Emsembla -Jordi Casadevall, Pepe Martínez, Martí Ruids i Andreu Ubach-, proposa un concert amb estructures Baschet: una introducció a la història i a l’univers sonor i visual dels germans Baschet, una aproximació al potencial musical de les estructures acústiques més originals del segle XX.

La interpretació i la composició des d’aquesta rica paleta de timbres, cerquen la convergència de la matèria sonora amb la línia melòdica i l’estructuració musical. 

Durant el concert, i seguint la filosofia originària dels seus contructors, es convida a la participació del públic amb la voluntat de facilitar un apropament intuïtiu a la música.

Tot i que...